Product is beschadigd

Ik heb mijn bestelling ontvangen maar de kinder accu auto is beschadigd ?


Indien u constateert dat de kinderauto is beschadigd, neemt u dan direct dan wel binnen 48 uur na aflevering contact met ons op.

Let op ! Monteer de auto niet ! Gaat u wel over tot het monteren van de kinderauto dan accepteert u de auto zoals hij op dat moment is.  


Dit lijkt allemaal heel streng maar door middel van een aantal praktijkvoorbeelden proberen wij u duidelijk te maken waarom wij dit doen.


Voorbeeld 1:

U heeft de auto ontvangen en u pakt de auto direct uit en gaat enthousiast de auto monteren. Na montage constateert u dat er bijvoorbeeld krassen zitten op de motorkap of op de wielkast. U maak hier foto's van en u stuurt deze naar ons toe. Op de foto's kunnen wij zien dat de auto is gemonteerd. Doordat de auto is gemonteerd kunnen wij nu niet bepalen hoe de schade is ontstaan. 


Voorbeeld 2:

Enige tijd geleden werden wij gebeld of wij de klant wilde uitleggen hoe de afstandsbediening gelinkt moest worden met de auto zodat ze met de auto konden gaan rijden. Uiteraard is dit geen probleem en telefonisch hebben wij de klant geholpen en konden wij door de telefoon horen dat het linken was gelukt en dat ze met de auto door de tuin aan het rijden was. 

Een klein uurtje later ontvingen wij via de email foto's, de auto was beschadigd, maar komt dit nu door transport, of is de schade al ontstaan in de fabriek of is er een ongelukje gebeurt tijdens het rijden in de tuin ? Nu is het voor ons niet te bepalen door wie de schade is ontstaan.


Voorbeeld 3:

U ontvangt op dinsdag uw bestelling, u zet deze aan de kant omdat de verjaardag een week later is. De avond voor de verjaardag gaat u nog even de auto in elkaar zetten en bij het openen van de doos ziet u dat de auto is beschadigd. Omdat de verjaardag een dag later is monteert u de auto alsnog en wordt het cadeau gegeven. De dag na de verjaardag ontvangen wij een email met diverse foto’s dat de auto is beschadigd. Wij kunnen een week na dat de auto is geleverd niet bepalen of de schade komt door transport of door het gebruik van de auto ?


Ik heb mijn bestelling ontvangen maar er ontbreekt een onderdeel ?

Indien u constateert dat er een onderdeel ontbreekt neemt u dan direct dan wel binnen 48 uur na aflevering contact met ons op.

In overleg kunnen wij bepalen of u de auto kunt monteren of niet.